ویزیت ساز

سرویس تبلیغات اپلیکیشنی آسانک


پرداخت بر اساس تعداد کلیک ( هر کلیک 30 تومان)
ارائه پنل تخصصی به منظور ایجاد و پایش کمپین ها
ارائه گزارش کامل از هر کمپین شامل تعداد نمایش، کلیک و هزینه
ظرفیت بالای نمایش و کلیک روزانه در مقایسه با سایر سرویس های مشابه تبلیغات موبایلی
امکان هدفمندی تبلیغ ها


ثبت نام

برای ثبت نام از طریق فرم زیر اقدام کنید!
ثبت نام